Arboristické práce

  

Rizikové kácení a ošetření stromů

Zabýváme se péčí, kácením, ale také výsadbou dřevin. Mezi naše další služby patří likvidace dřevní hmoty štěpkováním a frézování pařezů.

Naše práce je prováděna dle zásad arboristických standardů a v souladu s platnou legislativoua to v souladu se zněním nařízení vlády č. 362/2005 Sb , směrnicí 2001/45/ES a dalších navazujících zákonů a norem. Všichni naši pracovníci vlastní osvědčení o odborné způsobilosti k provádění těchto prací, včetně pravidelných přezkoušení.


 
 
 
 
 
 
 

Detaily

Rizikové kácení

Postupné kácení stromů za použití lanové techniky. V některých podmínkách je nutností spouštění částí kmene a koruny. Využíváme i vysokozdvižné plošiny a jěřáby.

Jsme proškolení pro práci ve výškách a s motorovou pilou a vlastníme všechno potřebné vybavení. Dbáme především na bezpečnost.

Ošetření dřevin

Typy řezů:

 • Zakládací
  • Zapěstování koruny
  • Komparativní řez
  • Výchovný řez
 • Udržovací
  • Zdravotní řez
  • Bezpečnostní řez
  • Lokální redukce
  • Odstraněnní výmladků
 • Stabilizační
  • Obvodová redukce
  • Sesazovací řez
  • Řez živých plotů a stěn

Výsadba

Každý pokácený strom by se měl nahradit nejméně jedním vysazeným.

Stromy mají určitá poslání, které jsou pro nás velice důležité:

 • chrání nás před hlukem, prachem, větrem
 • zabraňují erozi půdy
 • čistí vzduch a produkují kyslík
 • ochlazují města a ulice

Při výsadbě, ale musíme dbát následujících podmínek, jako jsou:

 • vhodné umístění
 • výběr vhodného taxonu pro danou lokalitu
 • správné parametry výsadbové jámy a kotvení vysazeného stromu

Mezi naše další služby patří likvidace dřevní hmoty štěpkováním a frézování pařezů. Naše práce je prováděna dle zásad arboristických standardů a v souladu s platnou legislativoua to v souladu se zněním nařízení vlády č. 362/2005 Sb , směrnicí 2001/45/ES a dalších navazujících zákonů a norem. Všichni naši pracovníci vlastní osvětčení o odborné způsobilosti k provádění těchto prací včetně pravidelných přezkoušení.

V oblasti arboristiky jsme držiteli vzdělání a certifikátů:

 • Vysoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru Arboristika
 • Certifikát ČCA – základní úroveň a ABA – stromolezec
 • Osvědčení o oborné způsobilosti práce s motorovou pilou.

Doporučujeme

                             

Alpinic

Kontaktujte nás

Alpinic Znojmo s.r.o.

Nádražní 177

Hodonice   67125

E: info@alpinic.com

T: +420 720665555

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.