Nátěry ocelových konstrukcí

Nátěry ocelových konstrukcí

  • Výběr vhodné nátěrové hmoty:
  • je nezbytné stanovit základní požadavky a zásady řešení protikorozní ochrany, a to zejména: korozní agresivitu atmosféry, ve které bude konstrukce umístěna 
  • požadovanou životnost nátěru přiměřenou předpokládané životnosti konstrukce 
  • rámcově vymezit základní funkční a provozní podmínky, kterým bude konstrukce vystavena se zřetelem na realizo-vatelnost oprav a obnovy protikorozní ochrany

Používáme profesionální kompaktní a výkonné vysokotlaké stříkací zařízení pro nanášení disperzních a rozpouštědlových (syntetických) materiálů - airless. 

 


Nátěr vzduchotechniky Nátěr vzduchotechniky
 
 
 

Detaily :

Doporučujeme

                             

Alpinic

Kontaktujte nás

Alpinic Znojmo s.r.o.

Nádražní 177

Hodonice   67125

E: info@alpinic.com

T: +420 720665555

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.